• Zorg die bij je past
    Kies voor kwaliteit
  • Zorg die bij je past
    A-Zorg

Welkom

A Zorg is een kleurrijke en dynamische organisatie die thuiszorgdiensten aanbiedt.

Visie
A Zorg is een organisatie die aan meerdere culturen zorg biedt. A Zorg hecht veel waarde aan kwalitatief goede beroepsopleidingen, waarbij het generieke van het beroep binnen de opleiding gewaarborgd blijft. A Zorg onderschrijft de waarde van goed opgeleide medewerkers en biedt volop ontwikkelmogelijkheden op allerlei gebieden. Hierbij wordt uitgegaan van wendbare en flexibele inzetbaarheid, op basis van actueel aanwezige kennis, vaardigheden en houding. De medewerkers vormen het hart van de organisatie. A Zorg wil de meest cliënt(vraag)gerichte, slagvaardige en betrouwbare aanbieder zijn van diensten op het gebied van zorg en welzijn, in relatie tot zelfstandig wonen. Daarnaast wil A Zorg toonaangevend zijn in zorgvernieuwing en daarmee vooruitstrevend en grensverleggend zijn in haar dienstenaanbod. A Zorg is doelmatig ingericht en kent een effectieve bedrijfsvoering, gericht op resultaten ten behoeve van de cliënt en de continuiteit van de organisatie.

Missie
A Zorg richt zich vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, op het leveren van zorg- en dienstverlening, waar nodig en gewenst op een grensverleggende wijze, aan mensen in alle fasen van hun leven, in hun directe woon- en leefomgeving. Op basis van behoeften en wensen biedt A Zorg servicediensten en preventieve activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van gezondheid en welzijn in het algemeen. De zorg- en dienstverlening is er op gericht dat de cliënt de regie over het eigen leven behoudt dan wel opnieuw verkrijgt.

HKZ
HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat A Zorg voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. A Zorg is HKZ gecertificeerd voor zowel de deelschema’s Gastouderbureaus als voor Verpleging en Verzorging.

Dit betekent onder meer dat A Zorg;
- goed georganiseerd is
- cliënten centraal stelt
- continu werkt aan optimalisering van het aanbod
- betrouwbare resultaten presenteert
- voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld

Info

Contact

Bogert 31-03
5612 LX
Eindhoven

T. 040 845 79 55
F. 040 744 00 90
E. info@stgazorg.nl